Palvelumme

CSRD-raportoinnin työkalu yrityksille

Saat CSRD-raportointia varten tarvittavan vastuullisuusdatan haltuun digitaalisen työkalumme avulla. Lisäksi parannat valmiuksia kestävyysraportin ulkoiseen varmennukseen.

Vastuullisuuden johtamisen ja raportoinnin työkalu valmistaa yritykset CSRD-raportointiin

Tofuturen pilvipohjainen työkalu vastaa CSRD-direktiivin edellyttämiin kehitystarpeisiin ja tukee asiakkaita dataohjautuvassa vastuullisuuden johtamisessa.

Digitaalisen työkalun avulla yritykset voivat koostaa CSRD:n ja tulevien kestävyysstandardien mukaista dataa ja automatisoida tiedonkeruuta. Työkalu mahdollistaa tehokkaan Scope 1, 2 ja 3 -päästöjen laskennan ja monipuolisen datan konsolidoinnin. Datan hallintaan saadaan varmuutta ja datan luotettavuutta voidaan parantaa. Tofuturen työkalun avulla yritykset ovat valmiita kestävyysraportin ulkoiseen varmennukseen.

 

Työkalu vastuullisuusdatan systemaattiseen keräämiseen ja datan hallintaan

Direktiivin mukaisesti läpinäkyvyyden vaatimukset vahvistuvat. Vastuullisuutta kuvaavaa dataa tarvitaan entistä laajemmin, sillä raportointivaatimukset kattavat yrityksen koko arvoketjun. Se tarkoittaa esimerkiksi GHG-protokollan mukaisten Scope 3 -päästöjen laskentaa.

Raportoitavan datan tarkkuuteen ja luotettavuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Yrityksissä tarvitaan dokumentoidut prosessit ja järjestelmät kestävyystietojen eli vastuullisuusdatan hallintaan, jotta data saadaan yhtä luotettavaksi kuin taloudellinen tieto. Vastuullisuusdatan alkuperä ja käsittelytapa tulee pystyä todentamaan CSRD-raportoinnissa.

Tofuturen pilvipohjainen työkalu on ratkaisu CSRD:n vaatimaan datan systemaattiseen keräämiseen, datan hallintaan, tarvittavaan laskentaan ja datan koostamiseen raportoitavaan muotoon. Työkaluun määritetään tarkoituksenmukaiset käytänteet ja prosessit datan keräämiseen, datan hallintaan, päästölaskentaan ja datan sisäiseen validointiin.

Varaa tapaaminen kanssamme

Mistä CSRD-raportoinnissa on kysymys?

EU:n kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) tarkoituksena on edistää yritysten vastuullisuustyötä, lisätä kestävyystietojen vertailukelpoisuutta ja tuoda vastuullisuusraportointi samalle tasolle talousraportoinnin kanssa.

Direktiivi velvoittaa yhä useampia yrityksiä sisällyttämään kestävyysraportin osaksi hallituksen toimintakertomusta. Lisäksi raportoitujen tietojen ulkoinen varmentaminen tulee pakolliseksi tietojen luotettavuuden vahvistamiseksi.

 

 

CSRD:n mukainen raportointi käynnistyy vaiheittain seuraavasti:

 • Vuoden 2024 tiedoista raportoivat ne yritykset, jotka kuuluvat tällä hetkellä muiden kuin taloudellisten tietojen raportointivelvoitteen piiriin (yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, joissa yli 500 työntekijää). Nämä organisaatiot raportoivat uuden direktiivin mukaisesti alkuvuodesta 2025.
 • Vuoden 2025 tiedoista raportointi koskee listattuja ja listaamattomia yrityksiä, joilla täyttyy vähintään kaksi kappaletta alla olevista kolmesta ehdosta
  • Taseen loppusumma vähintään 20 miljoonaa euroa
  • Liikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa
  • Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä
 • Vuoden 2026 tiedoista raportoivat listatut pk-yritykset
 • Vuoden 2028 tiedoista raportoivat EU:n ulkopuoliset yritykset, joilla on tytäryhtiö tai pysyvä toimipaikka EU:n alueella ja joiden EU:n alueen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa euroa

CSRD:n noudattamisen tueksi luodaan kestävyysraportointistandardit (ESRS, European Sustainability Reporting Standards), jotka konkretisoivat direktiivin noudattamista. Standardit sisältävät selkeät ohjeet raportoitavista tiedoista ja ne on tarkoitus hyväksyä kesäkuussa 2023. Osa raportoitavista tiedoista tulee kaikille yrityksille pakollisia ja osa määrittyy yrityksen kaksoisolennaisuusarvion mukaan.

 

Lisäksi autamme yrityksiä viemään vastuullisuuden johdon agendalle

Direktiivin ja kestävyysraportointistandardin vaatimukset vahvistavat yritysvastuun integroimista luonnolliseksi osaksi yrityksen strategiaa ja johtamisjärjestelmää. CSRD-raportoinnin vaatimukset kannattaa kääntää positiivisiksi kehitysmahdollisuuksiksi yrityksissä.

Me autamme yrityksiä viemään vastuullisuuden johdon agendalle. Digitaalisen työkalun avulla yritykset voivat myös raportoida johdolle vastuullisuuden tunnusluvuista kvartaaleittain tai jopa kuukausittain.

 

Ota meihin yhteyttä. Kartoitetaan yhdessä yrityksenne tilanne ja suunnitellaan käytänteet ja järjestelmä CSRD-raportointia varten.

 

Lähetä meille viesti

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.