Meistä

Asiakkaillamme on ajantasainen tieto yrityksen vastuullisuuden tilasta

Tofuture on liiketoiminnan vastuullisuutta tavoitteellisesti kehittävän yrityksen sparraava kumppani. Autamme asiakkaitamme valjastamaan vastuullisuutta kuvaavan tiedon osaksi strategista päätöksentekoa, suoriutumisen arviointia ja vastuullisuusraportointia.

Ota yhteyttä!

Meistä

Intohimomme

Tukea asiakkaitamme integroimaan vastuullisuus ESG-datan avulla aidosti osaksi yrityksen strategiaa ja tehostaa vastuullisuusraportointia.

Missiomme

Vahvistaa ESG-datan tehokasta hyödyntämistä vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Autamme asiakkaitamme mallintamaan, mittaamaan, keräämään ja hallitsemaan vastuullisuusdataa, joka kuvaa liiketoiminnan olennaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Samalla raportointiprosessi tehostuu ja vastuullisuusraportointi sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille pohjautuu ajantasaiseen ESG-dataan. Vastuullisuuden mittaaminen ja vastuullisuusdatan hyödyntäminen saadaan osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa.

Vahvuutemme

Yhdistämme työssämme vahvaa osaamistamme yritysvastuusta, digitalisaatiosta, datasta ja ohjelmistokehityksestä. Emme ole noviiseja alalla. Olemme kehittäneet pitkäjänteisesti vastuullisuusdatan keräämisen rakennetta, tunnemme yleiset käytössä olevat vastuullisuusmittarit, työkalumme tiedonkeruu on linjassa CSRD-direktiivin ESRS-standardien raportointivaatimusten kanssa ja sen avulla voi laskea päästöt GHG-protokollan mukaisesti.

Mitä tarjoamme?

SaaS-palvelumme avulla yritykset voivat johtaa kehitystyötään systemaattisesti mm. kohti hiilineutraaliustavoitetta ja kiertotaloutta. Yritykset voivat näin myös raportoida kehityksestä läpinäkyvästi eri sidosryhmille. Tarjoamme ratkaisua liiketoiminnan vastuullisuuden johtamiseen sekä Suomen markkinoilla että kansainvälisesti.
Tarjoamme asiakkaillemme myös teknistä tukea ja olemme läsnä. Tehtävänämme on tukea pitkäjänteisesti asiakkaidemme dataan pohjautuvaa vastuullisuuden johtamista ja raportointia.

Asiakkaamme ovat edelläkävijöinä valjastaneet vastuullisuusdatansa hyötykäyttöön. Asiakkaamme ovat hyvin erilaisilta toimialoilta, mm. metalli- ja kemianteollisuudesta, elintarvike- ja automaatioalalta ja energiasektorilta. Asiakkainamme on pörssiyrityksiä, keskisuuria yrityksiä ja organisaatioita.

Vastuullisuuden kehittämisen tulee pohjautua vahvasti mittaamiselle. Vastuullisuuden mittaaminen tarkoittaa liiketoiminnan vastuullisuutta kuvaavien tunnuslukujen määrittämistä, tiedon keräämistä ja saadun datan analysointia, jotta tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Mittaamisen avulla vastuullisuuteen liittyviä strategisen ja operatiivisen tason päätöksiä voidaan tehdä faktoihin perustuen.

Haluatteko kuulla lisää toiminnastamme?

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Tofuture pähkinänkuoressa:

  • Tofuture Oy on suomalainen yritysvastuuseen keskittynyt konsultointi- ja ohjelmistopalveluyritys
  • Tarjoamme yli 20 vuoden kokemuksella yritysvastuun johtamisen palvelua ja ESG-datan hallinnan ratkaisua yrityksille ja erilaisille organisaatioille
  • ESG-järjestelmän avulla asiakas voi raportoida CSRD:n mukaisesti, laskea päästöt GHG-protokollan periaatteilla ja vastata muihinkin ESG-raportoinnin tarpeisiin.
  • Olemme mukana YK:n Global Compact -aloitteessa ja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä. Olemme FIBS-yritysvastuuverkoston jäsen.

Arvomme &
missiomme

Vastuullisuus

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme. Olemme osa kansallisia ja kansainvälisiä yhteisöjä, joiden tavoitteena on kestävä kehitys ja vastuullisuus. Merkittävin panoksemme kestävän kehityksen edistämiseksi syntyy asiakkaidemme kautta: Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja kehittää liiketoiminnan vastuullisuutta.

Jatkuva kehitys

Yritysvastuu kehittyy jatkuvasti, ja alan asiantuntijoina seuraamme alati vastuullisuuden uusia tuulia. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan vastuullisuuteen liittyvät kehittämisalueet ja vastaamaan alan uusiin raportointivaatimuksiin.

Asiakaslähtöisyys

Olemme ketterä toimija ja kuuntelemme asiakastarpeita herkällä korvalla. Kehitämme ratkaisuamme vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Olemme kehittäneet Tofuture CSM -järjestelmää ja palvelujamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa jo yli 20 vuoden ajan.

Yhteistyö

Olemme asiantuntijoita vastuullisuuden mittaamisessa, vastuullisuusdatan hallinnassa, raportoinnissa ja analysoinnissa. Pitkäjänteinen kumppanuus on toimintamme lähtökohta. Kumppanuuksiemme kautta autamme asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet ja edistämään kestävää kehitystä.

Onko sinulla, yrityksen johdolla ja rahoittajilla ajantasainen tieto organisaatiosi vastuullisuuden tilasta?

Tarvitsetko apua vastuullisuustiedon systemaattisessa ja tehokkaassa keräämisessä ja hallinnoinnissa? Tarvitsetko luotettavaa vastuullisusdataa ja ESG-tietoja erilaista raportointia varten? Me autamme!

Kiinnostunut? Ota meihin yhteyttä