Palvelut

Tofuture CSM -järjestelmä

Helppokäyttöinen järjestelmä, jonka avulla voit kerätä, hallita, analysoida ja raportoida vastuullisuuteen liittyvää tietoa tehokkaasti, läpinäkyvästi ja oikeaan aikaan.

Tofuture CSM

Kattava yritysvastuun työkalu

CSM-järjestelmä kattaa kaikki yrityksen vastuullisuuden hallintaan liittyvät tehtävät ja jopa enemmän. CSM on kehitetty vastuullisuustietojen keräämistä, analysointia ja raportointia varten, mukaan lukien sekä taloudelliset että ei-taloudelliset tiedot.

Vastuullisuus on jatkuva prosessi

Tofuture CSM tarjoaa nykyaikaisen ratkaisun vastuullisuuden hallintaan ja toiminnan kehittämiseen

Tiedon kerääminen
Analysointi
Hallinta
Raportointi

Tiedon kerääminen

CSM-järjestelmällä voit kerätä tietoja eri lähteistä. Tiedonkeruu voidaan strukturoida käyttäen ennalta määritettyjä GRI-indikaattoreita tai yrityskohtaisia KPI:itä. Tietojen syöttö voidaan tehdä tarpeen mukaan kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain hyödyntäen selkeää ja helppokäyttöistä web-käyttöliittymää kaikkialla maailmassa.

 • Indikaattoreiden valinta ja määritykset
 • Muokattavissa olevat tiedonsyöttölomakkeet
 • Sisäiset käyttöohjeet

Analysointi

Muokattavat raportit ja tehokas Qlik Sense -teknologiaan perustuva raportointityökalu mahdollistavat tietojen syvällisen analysoinnin. Tofuture CSM:n avulla voidaan saavuttaa kestävämpiä liiketoiminnan ratkaisuja.

 • Datan konsolidointi ja analysointi
 • Monipuoliset kuvaajat analysointia varten
 • Tulosten vienti Exceliin, tulostaminen PDF:nä tai kuvana

Hallinta

CSM mahdollistaa tiedonkeruuprosessin täydellisen hallinnan. Tällä varmistetaan datan yhtenäisyys ja laatu kaikissa organisaation indikaattoreissa. Muokattavat dashboard-näkymät auttavat havainnoillistamaan vastuullisuuden kehittymistä eri orgnisaatiotasoilla.

 • Automaattinen datan kirjausketju
 • Datan keräämisen optimointi
 • Datan validointi

Raportointi

CSM tukee nykypäivän vastuullisuuteen liittyviä standardeja ja käytäntöjä. GRI-standardien ja YK: n Global Compact -aloitteen kattavien inidikaattoreiden lisäksi järjestelmä tukee mm. CDP:tä, ISO 14000 ja ISO 50001 -standardien  mukaista datan hallintaa sekä GHG-protokollan mukaista päästölaskentaa.

 • Raportointi yleisimpien standardien ja vaatimusten mukaisesti
 • Parhaiden käytäntöjen kehittäminen
 • Sidosryhmien tarpeiden huomioiminen

Kysyttävää?

Haluatko kuulla lisää, miten voit parantaa yrityksesi vastuullisuutta?

Contact us

CSM ominaisuudet

monipuoliseen vastuullisuuden hallintaan

Olemme sitoutuneet luomaan liiketoiminnalle arvoa kestävyyden avulla. Teemme yhteistyötä asiakkaiden kanssa parantaaksemme heidän vastuullisuuttaan luoden konkreettisia tuloksia.

Riikka Karppinen, toimitusjohtaja
Tofuture Oy