Palvelumme

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskenta ja raportointi onnistuvat kätevästi digitaalisen työkalumme avulla. Työkalun avulla keräät, lasket ja analysoit yrityksenne hiilijalanjälkeen liittyvää dataa.

Hiilijalanjäljen laskennan työkalu auttaa yrityksiä kohti asetettuja päästötavoitteita

Helppokäyttöinen digitaalinen työkalu auttaa yrityksiä keräämään, hallitsemaan ja analysoimaan hiilijalanjälkeensä liittyvää dataa. Työkalun avulla voidaan laskea päästöjen määrä GHG-protokollan mukaisesti sekä seurata päästöjä pienentävien toimenpiteiden vaikutuksia. Systemaattinen päästötietojen kerääminen ja hiilijalanjäljen laskenta auttaa yrityksiä kohti tavoiteltua hiilineutraaliutta.

Haluan ilmaisen esittelyn ohjelmasta >>

Miksi Tofuture CSM -työkalu?

 • Datan kerääminen hiilijalanjäljen laskemiseksi useista eri toimipaikoista onnistuu sujuvasti
 • Datan luotettavuus on erinomaisella tasolla
 • Päästökertoimet voivat olla sekä primäärikertoimia että alan keskivertokertoimia
 • Työkalusta saa ulos taulukoita ja kuvaajia
 • Työkalua voidaan laajentaa ja päivittää asiakkaan kehittyvien päästölaskennan tarpeiden mukaan
 • Datan kerääminen eri lähteistä päästöjen laskemiseksi määritetään asiakaskohtaisesti eli kyseessä ei ole yleinen laskuri
 • Hiilijalanjäljen laskenta Tofuture CSM -työkalulla ei vaadi erikseen asennettavaa ohjelmistoa

Näin hiilijalanjäljen laskenta tapahtuu

Digitaalinen työkalu muokataan asiakkaan tarpeisiin. Työkaluun määritetään, mitä ja mistä toimipisteistä dataa kerätään sekä asiakkaan liiketoiminnan mukaiset päästökertoimet. Työkalu laskee datan pohjalta hiilijalanjäljen eli GHG-protokollan mukaiset suorat ja epäsuorat päästöt (Scope 1, Scope 2 ja Scope 3-päästöt). 

 • Scope 1 -luokka: päästöt, jotka syntyvät yrityksessä paikan päällä, oman toiminnan tuloksena ja joihin yritys voi suoraan itse vaikuttaa. 
 • Scope 2 -luokka: päästöt, jotka liittyvät ostoenergiaan, kuten sähkön ja lämmön tuotantoon.
 • Scope 3 -luokka: kaikki epäsuorat päästöt, kuten myytyjen tuotteiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet päästöt. Tämä tarkoittaa esimerkiksi logistiikkaa, materiaalihankintaa ja jätehuoltoa.

Digitaalisen työkalun käyttö

Hiilijalanjäljen laskentaan tarvittava data koostetaan järjestelmään automaattisesti, manuaalisesti tai Excel-latauksen kautta. Työkalun voi integroida esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin tiedot hankinnoista haetaan automaattisesti. Päästölaskennan tulokset ovat aina asiakkaan käytettävissä.

Järjestelmästä saa myös ulos taulukoita ja kuvaajia, joiden avulla voidaan tunnistaa suurimmat päästölähteet, seurata päästöjen kehittymistä ja raportoida päästömääristä sekä organisaation sisällä että ulkoisille sidosryhmille.

Työkalun kautta nähdään, mistä syntyy päästöjä eniten eli mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota päästöjen pienentämiseksi. Myös historiadata sekä eri toimipisteistä kerätty data on helposti nähtävissä ja vertailtavissa. Samalla voidaan seurata, miltä saavutetut päästövähennykset näyttävät suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Haluan ilmaisen esittelyn ohjelmasta >>

Mistä raportoinnissa on kyse?

Hiilijalanjäljen laskenta ja raportointi on suuryrityksille pakollista. Raportointivelvoitetta ollaan laajentamassa uuden EU-direktiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) mukaisesti yhä useampiin yrityksiin.

Tällöin yritysten on raportoitava päästöt koko arvoketjusta syntyvät eli Scope 1-, Scope 2  Scope 3 -luokan päästöt.

Yhä useammin asiakkaat pyytävät päästötietoja kilpailutuksen yhteydessä tai laskiessaan oman arvoketjunsa päästöjä. Lisäksi rahoittajat ja sijoittajat edellyttävät yrityksiltä raportointia päästövähennyksiin ja ilmastoriskeihin liittyen.

Kiinnostaako hiilijalanjäljen laskenta?

Esittelemme työkalua mielellämme tarkemmin.

Tilaa esittely

Autamme yrityksesi kohti ilmastojohtajuutta

Hiilijalanjäljen laskenta on keskeinen osa vastuullisuusraportointia. Vastuullisesti toimiva, ympäristön hyvinvointiin panostava yritys on nykymaailmassa erityisen arvostettu.

Avoin ympäristövaikutusten raportointi antaa yrityksestä luotettavan ja läpinäkyvän kuvan niin työntekijöille, asiakkaille kuin sijoittajillekin. Lisäksi yritys voi näihin tietoihin peilaten avata toimintansa kehitystä kohti vähäpäästöisempiä toiminta- ja tuotantotapoja.

Me autamme yrityksiä tässä merkittävässä työssä. Olemme tehneet vastuullisuusdatan keräämisestä, hallitsemisesta ja analysoinnista helppoa.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä!

Lähetä meille viesti

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.