Käytännöllistä vastuullisuuden johtamista tiedolla

Koska emme voi toimia enää kuten ennen. Jotta voitte tehdä fiksuja strategisia valintoja ja sidosryhmänne saavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa liiketoimintanne vastuullisuudesta.

Jos aihe on tärkeä, ota meihin yhteyttä

Valjasta data palvelemaan vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä

Tarjoamme vastuullisuuden Business Intelligence (BI) -palvelua

Vastuullisuuden Business Intelligence (BI) -palvelumme avulla valjastatte usein hajallaan olevan vastuullisuusdatan strategisia tavoitteitanne palvelevaksi merkittäväksi tiedoksi. Tiedoksi, jota johtoryhmä halajaa. Tehostatte vastuullisuusraportoinnin prosessejanne niin, että voitte keskittyä yrityksenne ympäröivään yhteiskuntaan vaikuttavien positiivisten vaikutusten maksimointiin ja negatiivisten minimointiin. Teillä on vastaukset valmiina sidosryhmienne esittämiin vastuullisuuskysymyksiin, jo ennen kuin niitä esitetään. Vastaatte luotettavasti ja ammattimaisesti rahoittajien ja sijoittajien tarpeisiin ESG-tietoihin liittyen.

Tofuture CSM -työkalu

Helppokäyttöinen järjestelmä, jonka avulla voit kerätä, hallita, analysoida ja raportoida vastuullisuuteen liittyviä tietoja tehokkaasti, avoimesti ja oikeaan aikaan. Tofuture CSM -työkalu on kattava työkalu yritysvastuun hallintaan.

Tutustu lisää

  • Muokattavissa oleva vastuullisuustietojen kerääminen ja raportointi
  • Kattava työkalu operatiiivisen toiminnan kehittämiseen
  • Datan laadun varmistaminen ja hallinnointiin liittyvät prosessit

Kaipaatko tukea vastuullisuuden kehittämiseen?

Haluatko kuulla tarkemmin, miten voit tehostaa vastuullisuuden johtamista ja vastuullisuusraportointia erilaisille sidosryhmille?

Varaa meidän kanssamme palaveri