Palvelumme

ESG-raportointi

Luo ESG-raportoinnille vahva perusta ja käännä raportointivelvoite koko yrityksen hyödyksi. Koosta palvelumme avulla luotettavaa dataa vakuuttavan ESG-raportoinnin pohjaksi.

Liiketoiminnan vastuullisuudesta kertovalla tiedolla on entistä vahvempi merkitys yrityksen menestymiselle. Pilvipohjaisen työkalun ja asiantuntijapalvelumme avulla saatte yrityksenne ESG-datan haltuun, systematisoitte päästöjen laskemisen ja tehostatte ESG-raportointia. Me tiedämme, mitä luotettavan datan koostaminen vaatii.

Kysy lisää

 

Mitä on ESG-raportointi?

ESG-raportointi eli vastuullisuusraportointi pitää sisällään tietoa organisaation toiminnan vaikutuksista ympäristöön, ilmastoon ja ihmisiin, ESG-riskeistä ja niiden hallinnasta, vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja organisaation vastuullisuustavoitteista. ESG-raportointi edellyttää vastuullisuuden mittaamista ja läpinäkyvää raportointia vastuullisuuden tunnusluvuista.

ESG-raportoinnissa yritys kuvaa vastuullisuuttaan kolmesta eri näkökulmasta. ESG on lyhenne sanoista environmental (ympäristövaikutukset), social (vaikutus ihmisiin) ja governance (hyvä hallintotapa). Kirjanpitolain mukaisesti suuryrityksillä on velvollisuus raportoida vastuullisuudestaan vuosittain, muille vuosittainen raportointi on tällä hetkellä vapaaehtoista. Raportointivaatimukset tulevat kuitenkin laajenemaan EU:n kestävyysraportointidirektiivin myötä (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Lisäksi ESG-raportointia on ulkoisten sidosryhmien erilaisiin kyselyihin ja tiedontarpeisiin vastaaminen.

 

ESG-datan merkitys on kasvanut huimasti viime aikoina

Yrityksen arvonmuodostuksen arvioimiseksi eivät enää riitä taloudelliset tunnusluvut, sillä yrityksiä arvioidaan yhä enemmän taloudellisen tiedon lisäksi vastuullisuustiedon pohjalta. Omistajat, sijoittajat ja rahoittajat edellyttävät liiketoiminnan vastuullisuudesta kertovaa luotettavaa tietoa. ESG-raportoinnilla onkin nykyään merkittävä rooli investointi- ja rahoituspäätöksiä tehtäessä.

Myös muut ulkoiset sidosryhmät, kuten asiakkaat, yhteistyökumppanit, kansalaisyhteiskunta ja median edustajat, tarvitsevat luotettavaa tietoa yrityksen liiketoiminnan vastuullisuudesta. Voidaankin todeta, että ESG-tiedolla on suora vaikutus liikevaihtoon.

Jotta ESG-tieto olisi mahdollisimman vertailukelpoista EU:ssa luodaan kestävyysraportointidirektiivissä (CSRD) määritettyjä yhtenäisiä EU:n kestävyysraportoinnin standardeja (ESRS, European Sustainability Reporting Standard). Lisäksi kansainvälisellä tasolla kehitetään erityisesti rahoittajien tiedontarpeita palvelevaa standardia IFRS (International Financial Reporting Standards) -säätiön vetämänä.

ESG-raportointi vastaa sidosryhmien laajaan tiedontarpeeseen ja vaatimukseen läpinäkyvyydestä. Läpinäkyvyys taas lisää luottamusta. ESG-raportointi ei olekaan yrityksille taakka, vaan menestymisen edellytys.

Varaa ilmainen sparrauskeskustelu

 

ESG-raportointi yhtä luotettavaksi kuin taloudellinen raportointi

Koska ESG-dataa käytetään muun muassa yrityksen arvonmuodostusta määritettäessä ja sijoituspäätösten pohjana, tulee ESG-raportoinnin olla yhtä luotettavasti valmisteltu kuin talousraportoinnin. Lisäksi EU:n kestävyysraportoinnin direktiivi (CSRD) edellyttää vastuullisuustietojen ulkopuolista varmennusta.

Kuten talousraportoinnissa, tarvitaan myös ESG-raportoinnin toteuttamiseksi prosesseja ESG-datan keräämiseksi, datan hallintaa, kontrolleja ja digitaalisia työkaluja, jotta ESG-raportointia voidaan toteuttaa luotettavasti. Tarvitaan luotettavaa ESG-dataa ja päästölaskentaa.

 

sustainability software

ESG-data haltuun ja raportoinnin tehostaminen

Tarjoamme asiantuntijapalvelua ja pilvipohjaista työkalua yrityksen ESG-datan haltuun ottamiseksi, päästöjen laskemiseksi ja ESG-raportoinnin tehostamiseksi.

  • Määritämme datan keruuprosessin ja toimenpiteet datan laadun parantamiseksi.
  • Työkalun avulla voi laskea GHG-protokollan mukaisesti Scope 1, 2 ja 3 -päästöt.
  • Tiedonkeruuta voidaan automatisoida, jotta datan luotettavuus paranee, isojen datamäärien käsittely on mahdollista ja aikaa jää tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen.
  • Työkalu parantaa valmiuksia ESG-raportin ulkoiseen varmennukseen (mm. audit trail).

Lue lisää digitaalisesta työkalusta.

 

Miksi aloittaa yhteistyö kanssamme?

Meillä on pitkäjänteistä kokemusta ESG-datan keräämisen haasteista, erilaisista datan lähteistä, datan hallinnan ratkaisemisesta, päästölaskennasta ja pilvipohjaisen työkalun tarjoamisesta.

Moni ESG-dataan liittyvä haaste on meille tuttu. Meillä on näkemystä ratkaisujen toteuttamisesta.

Yhdistämme työssämme vahvaa osaamistamme yritysvastuusta, datasta, järjestelmistä ja ohjelmistokehityksestä. Olemme asiakkaidemme sparraava kumppani.

 

Lähetä meille viesti

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.