Palvelumme

CSRD-valmistautuminen

Autamme asiakkaitamme valmistautumaan CSRD:n mukaiseen kestävyysraportointiin. Tarjoamme asiantuntijapalvelut olennaisuusanalyysistä ja vastuullisuustavoitteiden sekä mittareiden määrittämisestä vastuullisuuden johtamiskäytänteiden suunnitteluun ja raportoitavan datan hallintaan asti.

Valmistaudu CSRD:n mukaiseen raportointiin asiantuntijoidemme opastuksessa

EU:n kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) tulee velvoittamaan monet suomalaisyritykset raportoimaan kestävyystoimistaan ja -vaikutuksistaan kestävyysraportointistandardien (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) mukaisesti tulevien vuosien aikana. Samalla CSRD:n vaatimukset tarjoavat yritykselle mahdollisuuden ryhtyä kehittämään omaa vastuullisuustyötään entistä strategisemmalla otteella. Lue alta miten me voimme auttaa yritystänne valmistautumaan CSRD:n mukaiseen raportointiin.

 

Kaksoisolennaisuusanalyysi

ESRS-standardit edellyttävät yritystä raportoimaan kaikista niistä kestävyysaiheista, jotka on tunnistettu yrityksen toiminnan kannalta olennaisiksi. Tunnistaakseen olennaiset aiheet, yrityksen on tehtävä olennaisuusanalyysi.

ESRS-standardien mukaisessa olennaisuusanalyysissä hyödynnetään kaksoisolennaisuuden käsitettä. Kaksoisolennaisuusanalyysissä tunnistetaan sekä yrityksen toiminnan olennaiset vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan (vaikutusten olennaisuus) että kestävyysaiheisiin liittyvät olennaiset riskit ja mahdollisuudet yrityksen toiminnalle ja taloudelliselle asemalle (taloudellinen olennaisuus). Olennaisia aiheita ja niihin liittyviä vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia tarkastellaan yrityksen koko arvoketjun laajuudella.

Asiantuntijamme kuljettavat yrityksenne olennaisuusanalyysin eri vaiheiden läpi tiiviissä yhteistyössä yrityksen avainhenkilöiden kanssa:

  1. Kontekstin ymmärtäminen ja sidosryhmien osallistumisstrategian määrittäminen
  2. Mahdollisesti olennaisten aiheiden, vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
  3. Kaksoisolennaisuuden arviointi ja olennaisten aiheiden priorisointi
  4. Olennaisuusanalyysiprosessin ja sen tulosten raportointi

Kaksoisolennaisuusanalyysin lopputuloksena varmistamme, että analyysiprosessi ja sen tulokset ovat dokumentoitu ESRS-standardien mukaisesti. Prosessin päätteeksi yrityksellänne on selkeä ymmärrys, mistä aiheista yrityksen tulee raportoida ESRS aihekohtaisten standardien alla. Haluamme myös auttaa yritystänne hyödyntämään olennaisuusanalyysin tuloksia yrityksen strategiaprosessissa, riskien hallinnassa ja vastuullisuusohjelman kehittämisessä.

Etsittekö sparraavaa kumppania yrityksenne olennaisuusanalyysiprosessiin? Ole meihin yhteydessä niin keskustellaan, miten pääsette tehokkaasti työssä eteenpäin.

 

 

 

CSRD gap-analyysi

Autamme asiakkaitamme vertaamaan yrityksellä olemassa olevaa kestävyystietoa ESRS-standardien mukaiseen raportointiin tarvittaviin tietoihin ja tunnistamaan puuttuvat tiedot sekä niihin liittyvät datatarpeet. Lisäksi kartoitamme yrityksen raportointivalmiutta myös olemassa olevien tavoitteiden ja mittareiden, prosessien, kontrollien, järjestelmien ja dokumentoinnin osalta. Nämä asiat tulisi olla kunnossa kestävyysraportoinnin laadun varmistamiseksi.

Tunnistettujen puutteiden ja kehityskohtien lisäksi teemme CSRD gap-analyysin lopputuloksena yritykselle ehdotukset toimenpiteistä puuttuvien tietojen keräämiseksi sekä yrityksen datan johtamisen ja raportointivalmiuksien parantamiseksi.

Ota meihin yhteyttä. Kartoitetaan yhdessä yrityksenne tilanne ja suunnitellaan askeleet kohti onnistunutta ja laadukasta kestävyysraportointia.

Vastuullisuustavoitteet ja mittarit

CSRD-vaatimukset vahvistavat yritysvastuun integroimista luonnolliseksi osaksi yrityksen strategiaa ja johtamisjärjestelmää. Vaatimukset kannattaa kääntää positiivisiksi kehitysmahdollisuuksiksi yrityksissä.

Autamme asiakkaitamme muotoilemaan kunnianhimoisia ja benchmarkattuja vastuullisuustavoitteita ja mittareita heille olennaiseksi tunnistetuissa aiheissa. Varmistamme, että vastuullisuustavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet ja mittarit linkittyvät yrityksen strategiaan ja johtamisjärjestelmään muutoksen aikaansaamiseksi.

Ole meihin yhteydessä, niin luodaan yhteistyössä pohja tavoitteelliselle vastuullisuuden kehittämiselle.

 

 

 

 

ESG-järjestelmä CSRD-raportoinnin tueksi

Tofuturen pilvipohjainen työkalu vastaa kestävyysraportointidirektiivin edellyttämiin kehitystarpeisiin ja tukee asiakkaita dataohjautuvassa vastuullisuuden johtamisessa.

Digitaalisen työkalun avulla yritykset voivat koostaa ESRS-standardien mukaista dataa ja automatisoida tiedonkeruuta. Työkalu mahdollistaa esimerkiksi tehokkaan Scope 1, 2 ja 3 -päästöjen laskennan sekä monipuolisen datan konsolidoinnin. Datan hallintaan saadaan varmuutta ja datan luotettavuutta voidaan parantaa. Tofuturen työkalun avulla yrityksesi on valmis kestävyysraportin ulkoiseen varmennukseen.

Ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää ratkaisustamme.