Palvelumme

Data vastuullisuuden johtamisen ja raportoinnin perustaksi

Vastuullisuusdata on ajankohtaisempi kuin koskaan

 • Koska vastuullisuus on yhä enemmän kiinteä osa yrityksen strategiaa, johtoryhmää ja hallitusta kiinnostavat vastuullisuusmittarit ja data.
 • Yritysvastuun johtaminen, tavoitteiden asettaminen, mittareiden seuranta ja vastuullisuusraportin koostaminen edellyttävät organisaation prosesseista kerättyä tietoa.
 • Liiketoiminnan vastuullisuutta ei voi kehittää ilman mittaamista ja todentamista.
 • Yritysten tulee raportoida ulkoisille sidosryhmille entistä enemmän.
 • Vastuullisuusraportointiin liittyvä lainsäädäntö kehittyy.
 • Vastuullisuusdataa sidotaan rahoitusneuvotteluihin.
 • Vastuullisuusmittareita sisällytetään yhä enemmän johdon palkitsemisjärjestelmiin.

Vastuullisuusdata kannattaa ottaa haltuun nyt, sillä ilman sitä on yhä hankalampi toimia ja vakuuttaa sidosryhmät.

Arvoa datasta

Vastuullisuusdatasta eli ESG-datasta saa arvoa, kun se pistetään töihin. Kun dataa hyödynnetään johtamisessa, sen pohjalta tehdään päätöksiä ja sen pohjalta raportoidaan ja viestitään eri sidosryhmille.

Arvon luominen datasta on mahdollista, kun saatavilla on olennaista ja luotettavaa dataa sekä työkaluja ja prosesseja datan ylläpitoon.

Me Tofuturessa autamme sinua ottamaan vastuullisuusdatan haltuun ja hyödyntämään dataa laaja-alaisesti organisaatiossasi.

Haluan kuulla, kuinka saan vastuullisuusdatan haltuun

Vastuullisuusdata haltuun – ota ensimmäinen askel ensi viikolla

Tietoa eli vastuullisuusdataa on pirstaloituneena eri puolilla organisaatiota ja usein hieman eri muodossa. Datan keräämisen systematisoiminen ja kerätyn datan hyödyntäminen ovat monitahoisia tehtäviä. Liikkeelle lähteminen voi tuntua haastavalta.

Nykytilan kartoitus ja kuvaus on ensimmäinen askel vastuullisuustiedon haltuun ottamiseksi. Me otamme kanssanne ensimmäisen askeleen. Selvitämme, mitä vastuullisuusdataa teillä on saatavilla, mistä sitä löytyy ja missä muodossa.

Otan mielelläni tarjouksen

Työn tuloksena syntyy

 • Kuvaus ja arvio vastuullisuustiedon keruun ja -hallinnan nykytilasta
 • Suositukset siihen, kuinka organisaationne voisi hallita ja hyödyntää vastuullisuustietoa ja tehostaa tiedonkeruuprosessia

Näin työ etenee

 • Haastattelemme avainhenkilöitänne
 • Pidämme työpajan
 • Esittelemme työn tulokset

Ota meihin yhteyttä, jos haluat

 • keskittyä vastuullisuuden johtamiseen ja kehittämiseen
 • asettaa vastuullisuustavoitteita
 • mitata kattavasti liiketoiminnan vastuullisuutta
 • tehostaa ja systematisoida vastuullisuusdatan keräämistä
 • kehittää vastuullisuuden raportointia, jotta voit raportoida vastuullisuusmittareista useammin kuin kerran vuodessa
 • vastata sujuvasti ulkoisten sidosryhmien tiedontarpeisiin

Sillä kaiken takana on luotettava ja kattava vastuullisuusdata.

Miksi ottaa meidät hommiin?

Puhumme yritysvastuuta. Puhumme dataa. Puhumme IT:tä. Puhumme liiketoimintaa ja yrityksen arvonmuodostusta.

Olemme erikoistuneet datamaailmaan ja yritysvastuuseen yli 15 vuoden ajan. Tunnemme erilaisten organisaatioiden haasteet vastuullisuustiedon etsimiseen, keräämiseen, koostamiseen ja raportointiin liittyen. Meillä on näkemystä, miten haasteet voidaan selvittää.

Tarjoamme myös työkalun vastuullisuustiedon hallintaan.

 

Haluan kuulla, kuinka saan vastuullisuusdatan haltuun