Uutiset

Tofuture vahvistaa asiantuntijapalveluiden tarjontaansa – Pettiina Niiranen aloitti vastuullisuuskonsulttina

vastuullisuuskonsultti

Tiimimme vahvistui vuoden alussa, kun Pettiina Niiranen liittyi joukkoomme ja aloitti työnsä vastuullisuuskonsultin tehtävässä. Tofuture laajentaa näin asiantuntijapalveluiden tarjontaansa, sillä vastuullisuuskonsulttina Pettiina tukee laaja-alaisesti yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä ja EU:n kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD) valmistautumisessa.

Pettiinalta löytyy vahvaa osaamista ja ymmärrystä vastuullisuuden johtamisesta ja kestävän kehityksen teemoista. Hän on kokenut fasilitoija, joka on tukenut useita yrityksiä sekä tunnistamaan liiketoimintansa vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin että kestävyysteemoihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Pettiina siirtyi Tofuturelle UN Global Compact Suomesta, jossa hän on työskennellyt lukuisten yritysten kanssa ohjaten niitä kehittämään vastuullisuustyötään kansainvälisten standardien mukaisesti. Aiemmassa tehtävässään Pettiina on esimerkiksi kouluttanut yrityksiä kestävyysvaikutusten arvioimiseen, toimien priorisointiin, tavoitteiden asettamiseen ja niiden integroimiseen liittyen. Koulutukseltaan Pettiina on kauppatieteiden maisteri (Creative Sustainability) Aalto-yliopistosta.

Me Tofuturessa tuemme yrityksiä kehittymispolulla kohti strategisempaa liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämistä. Asiakkaamme voivat hyödyntää osaamistamme vastuullisuuden kehittämistyön vahvan pohjan luomisessa, mm. CSRD:n mukaisen kaksoisolennaisussanalyysin tekemisessä, vastuullisuustavoitteiden ja mittareiden määrittämisessä ja vastuullisuuden johtamiskäytänteiden suunnittelussa.

Vahvaa pohjaa täydentämään tarjoamme yrityksille ratkaisun ESG-datan hallintaan ja sen hyödyntämiseen liiketoiminnallista lisäarvoa tuottaen. Datan avulla asiakkaamme voivat integroida vastuullisuuden osaksi liiketoimintaa ja toiminnan kehittämistä. Lisäksi asiakkaamme tehostavat CSRD:n mukaista raportointia ja muuta ESG-raportointia ulkoisille sidosryhmille. Tehtävänämme on olla liiketoiminnan vastuullisuutta tavoitteellisesti kehittävän yrityksen sparraava kumppani.