Uutiset

Datan merkitys vastuullisuuden johtamisessa vain vahvistuu

vastuullisuuden johtaminen

Datan merkitys vastuullisuustyössä on kasvanut koko ajan ja kasvaa edelleen. Vastuullisuusasiantuntijat kertoivat Third Rockin, T-Median ja Tofuturen webinaarissa, miten dataa hyödynnetään vastuullisuuden johtamisessa ja mitä tämä tarkoittaa käytännön työn kannalta.

”Vastuullisuusdatan kerääminen on pitkäjänteistä työtä, ja juuri pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää”, totesi HKSCanin vastuullisuuspäällikkö Tiina Piilo Third Rockin, T-Median ja Tofoturen järjestämässä Miten hyödynnät dataa vastuullisuuden johtamisessa? -webinaarissa torstaina 31.3.2022.

HKScanin vastuullisuusohjelman pohjana ovat GRI:n perustalle rakennetut tavoitteet ja mittarit. Piilo muistutti puheenvuorossaan, että pitkäjänteisessä vastuullisiuustyössä on huomioitava paitsi regulaation ja lainsäädännön muutokset myös muut sidosryhmät.

”On tärkeää, että ymmärrämme sidosryhmiemme odotukset ja tarpeet. Olemme vastuullisuusohjelmaa päivittäessämme pitäneet sidosryhmädialogeja ymmärtääksemme, mitä meiltä odotetaan.”

Sidosryhmien merkityksellisyydestä muistutti Third Rockin webinaarissa myös Elisan Corporate Responsibility Manager Jonas Kronlund.

”Sidosryhmille pitää raportoida myös ei-taloudellisia tietoja”, painotti Kronlund, joka kertoi webinaarissa päästödatan ja Science Based Targets -työn hyödyntämisestä vastuun johtamisessa Elisalla.

Elisalla neljänneksi vastuullisuuden painopisteosa-alueeksi ympäristö-, hallinnollisen ja sosiaalisen vastuun rinnalle on määritelty digitaalinen vastuu, johon kuuluu muun muassa ihmisten yksityisyyden suojaaminen digitaalisessa ympäristössä.

Kronlund kertoi, että Elisa on asettanut kaikille näille vastuullisuuden osa-alueille sekä jalanjälki- että kädenjälkitavoitteet ja -mittarit.

”Vasta kun mittaa riittävän usein, pystyy johtamaan asioita”, Kronlund painotti.

Third Rockin vastuullisuuspalvelujen johtaja Sari Kuvaja muistutti, että mittaaminen on välttämätön työkalu esimerkiksi yritysten hiilineutraaliuslupausten ja -sitoumusten rinnalle. Mittareja seuraamalla sidosryhmät saavat tietoa siitä, miten lupauksia on saavutettu.

”Data liittyy todentamisen lisäksi myös aitouteen ja läpinäkyvyyteen; läpinäkyvyyttä ei voi olla ilman dataa. Ilman mittareita organisaatio ei tiedä, missä sen vastuullisuustyössä mennään”, totesi Kuvaja, joka puhui webinaarissa vastuullisuuden mittaamisesta ja vastuullisuusraportoinnista johtamisen työkaluina.

Kuvaja muistutti, että strategisessa vastuullisuudessa keskiöön on noussut toimintatapojen lisäksi organisaation tarkoitus. Hän esitteli esimerkin siitä, miten Third Rockin tarkoituksen toteutumista  on mitattu prosessissa, jossa Third Rock haki ja pääsi B Corporation -verkoston jäseneksi.

Tofuturen toimitusjohtaja Riikka Karppinen avasi webinaarissa vastuullisuusdatan hallintaa ja hyödyntämistä arvo luoden.  Hän totesi, että ESG-datan merkitys vain vahvistuu tulevaisuudessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kaiken mahdollisen datan keräämistä.

”Datan kerääminen on iso prosessi, joten kannattaa mitata oleellisia asioita sekä kartoittaa, mitä dataa syntyy nyt ja puuttuuko jotain oleellista dataa”, Karppinen totesi.

Karppinen painotti myös, ettei pelkkä datavaraston kerääminen riitä. Oleellista on se, mitä datalla tehdään.

“Jotta dataa voidaan hyödyntää, tarvitaan prosesseja ja työkaluja datan keräämiseksi, laadun varmistamiseksi ja datan analysoimiseksi. ESG-data on merkittävässä roolissa yritysvastuun integroimiseksi luontevaksi osaksi liiketoimintaa.”

Third Rockin sisaryhtiön T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti puhui webinaarissa otsikolla ESG ja yhtiön maine kestävän kasvun omistaja-arvon rakentajana.

Ruokolahti totesi, että yritysten vastuullisuuden liiketoimintavaikutuksissa on huomioitava kaksi puolta: yrityksen todellinen suorituskyky ESG-näkökulmasta ja se, miten sidosryhmät näkevät tämän suorituskyvyn.

”Se on valtava liiketoimintariski, jos organisaatiolla on todella hyvä ESG-maine mutta suorituskyky on aivan surkea. Se kaatuu ennemmin tai myöhemmin syliin. Tai jos yrityksellä on maailman paras suorituskyky mutta kukaan ei tiedä siitä, se ei tuota yritykselle liiketoimintaa”, Ruokolahti summasi.

”Näitä molempia puolia pitää mitata ja johtaa, jotta voidaan tehdä kestävää liiketoimintaa sekä taloudellisen kannattavuuden että planeetan kannalta.”