Uutiset

Muutoksia Tofuturen johdossa

2018 kesän ja alkusyksyn aikana Tofuture Oy:n johdossa on tapahtunut huomattavia muutoksia.  Yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja Veli Kalle Tavakka on siirtynyt eläkkeelle 14.6.2018 ja uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Outi Aaltonen.

Outi tuli Tofutureen järjestelmä-ja yritysvastuukonsultiksi vuonna 2016. Hän on ollut mukana rakentamassa ja  kehittämässä asiakasyhteisöjen tiedonkeruuta ja yritysvastuuraportointia sekä tehostanut ja luonut Tofuturen sisäisiä prosesseja liiketoimintaan liittyen.

Uusi toimitusjohtaja näkee vastuullisuusasioiden merkityksen kasvaneen suomalaisten yritysten keskuudessa:

”Parin viime vuoden aikana markkinoilla on tapahtunut selkeästi liikehdintää oikeaan suuntaan. Varsinkin isoimmissa yrityksissä vastuullisuus aletaan nähdä osana liiketoimintaa ja strategiaa. Yritysvastuuseen liittyvää dataa hyödynnetään muun muassa omien prosessien tehostamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä eikä pelkästään vuosittain tehtävässä raportoinnissa. Me Tofuturella haluamme olla tässä kehityksessä tiiviisti mukana ja auttaa asiakkaitamme menestymään”, kuvailee Outi Aaltonen.

Tofuture Oy:n yhtiökokous valitsi kesäkuussa myös uuden hallituksen ja tilintarkastajan. Uuden hallituksen puheenjohtajana toimii diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Kaisa Kurittu ja varsinaisina jäseninä oikeustieteen tohtorikoulutettava Kaisa Huhta ja kauppatieteiden maisteri Jaana Palo. Hallituksen asiantuntijuus painottuu vahvaan vastuullisuuden substanssiosaamiseen ja sen viestintään sekä yritysvastuun juridiseen puoleen.

KHT Erkki Manner on jäänyt hiljattain eläkkeelle ja Tofuturen uudeksi tilintarkastajaksi on valittu KHT Pertti Hiltunen. Pertti tuntee yhtiötä, sen viitekehystä ja historiaa ennestään, joten häneltä voidaan odottaa Tofuturen toimintaa tukevaa ja konsultoivaa tarkastustoimintaa tulevina vuosina.

 

Lisätiedot:

Outi Aaltonen, toimitusjohtaja

outi.aaltonen[at]tofuture.eu, puh. 040 5885327

Kaisa Kurittu, hallituksen puheenjohtaja

kaisa[at]ratkaisutoimisto.com, puh. 040 4550323

Photo by rawpixel on Unsplash