Uutiset

Tofuture ja Excellence Finland yhteistyöhön kestävän kilpailukyvyn vauhdittamiseksi

kestävä kilpailukyky

Tofuture ja Excellence Finland ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on tukea entistä kattavammin Excellence Finlandin jäseniä heille strategisesti merkittävien vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Excellence Finland on Suomen suurin toiminnan kehittämisen ja laadun asiantuntijoiden verkosto, joka on toiminut jo lähes 60 vuoden ajan Suomessa organisaatioiden kilpailukyvyn edistämiseksi.

“Vastuullisuuden pitäisi olla saumaton osa kestävää kilpailukykyä. Tämän yhteistyön kautta pystymme kunnolla yhdistämään laadun, vastuullisuuden ja kilpailukyvyn,” Excellence Finlandin toimitusjohtaja Juha Ylä-Autio kuvaa uutta kumppanuutta.

Tofuturen tavoitteena on tukea organisaatioita kehittämään vastuullisuutta strategisella tasolla ja valjastaa vastuullisuutta kuvaava tieto osaksi strategista päätöksentekoa, suoriutumisen arviointia ja raportointia.

“Vastuullisuuden kehittämiselle tulee olla vahva pohja, joka perustuu olennaisuuteen. Lisäksi on tärkeää luoda yhteys liiketoiminnan olennaisten vaikutusten, mahdollisuuksien ja riskien sekä yrityksen strategian ja liiketoimintamallin välille,” Tofuturen toimitusjohtaja Riikka Karppinen kertoo.

”Strategiset tavoitteet määrittävät suunnan. Tämän jälkeen kehittäminen pohjautuu vahvasti mittaamiselle. Mittaamisen avulla vastuullisuuteen liittyviä strategisen ja operatiivisen tason päätöksiä voidaan tehdä faktoihin perustuen,” Karppinen jatkaa.

 

Kattavampi tuki vastuullisuuden kehittämiseen

Tofuturen ja Excellence Finlandin yhteistyö tarkoittaa Excellence Finlandin jäsenille mahdollisuutta saada apua entistä kokonaisvaltaisempaan vastuullisuustoiminnan kehittämiseen. Tukea on saatavilla esimerkiksi sekä olennaisten vastuullisuusteemojen tunnistamiseen että vastuullisuustavoitteiden ja mittareiden määrittämiseen. Lisäksi Tofuturen ESG-järjestelmän avulla yritys voi saada ESG-datan haltuun, systematisoida hiilijalanjäljen laskemisen ja tehostaa raportointia sekä sisäisesti että ulkoisille sidosryhmille.

“Vastuullisuus ei ole ydinliiketoiminnasta irrallinen asia. Sidosryhmät asiakkaista alihankkijoihin odottavat organisaatioiden toiminnalta läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Jos yritys aikoo olla kilpailukykyinen tulevaisuudessa, nyt on syytä toimia,” Ylä-Autio kannustaa.

 

Lue lisää Tofuturen tarjoamista palveluista.

Lue lisää Excellence Finlandista.