Blogi

Vastuullisuusdata – mikä sen merkitys on yrityksen nykytilan arvioinnissa?

vastuullisuusdata

Yritykset ovat vastuullisuuden matkallaan eri vaiheissa. Osa yrityksistä viilettää jo pitkällä yritysvastuun lippua heiluttaen ja osa yrityksistä on juuri startannut lähtötelineistä mielenkiintoiselle matkalle kehittämään liiketoimintansa vastuullisuutta. Yritysvastuun tilasta riippumatta yritysten prosessit strategian luomiseksi ja päivittämiseksi ovat aika lailla samanlaiset.

Jotta vastuullisuuden kehittäminen pysyy pääpolulla eli liiketoiminnan ytimessä, yritysvastuun huomioiminen strategiaprosessin eri vaiheissa on olennaista kaikille yrityksille.

Nostin aiemmin esille, että vastuullisuuden mittaaminen on kiinteä osa liiketoiminnan strategisen suunnittelun ja toteutumisen seurannan eri vaiheita. Nyt tarkennan, mikä vastuullisuusdatan merkitys on yrityksen liiketoiminnan nykytilan arvioinnissa.

 

Jaettu ymmärrys on edellytys

Onko yrityksessäsi jaettu ymmärrys siitä, missä matkan vaiheessa liiketoiminnan vastuullisuus on? Onko se kenties alkumetreillä, kiihdytysvaiheessa, tienhaarassa, kovassa ylämäessä tai onko mutkia tiedossa?

Näitä asioita on oleellista selvittää, sillä strategian tekemisen ensimmäinen vaihe on yhteisen ymmärryksen luominen. Yrityksessä tulee olla yhteinen ymmärrys nykyisestä tilannekuvasta, yrityksen haasteista ja mahdollisuuksista. Vasta sen jälkeen voidaan määrittää tavoitteet, joita kohti tehdään yhdessä työtä.

Miten yhteinen ymmärrys saavutetaan? Yhteisen ymmärryksen luominen on pohjauduttava faktoihin eli dataan. Tehdään taustaselvityksiä, arvioidaan yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia, analysoidaan kilpailijakenttää ja toimintaympäristöä ja tunnistetaan mahdollisuuksia. Yrityksen nykytilan kartoittamiseksi kerätään sanallista ja numeerista tietoa sekä eri puolilta organisaatiota että sidosryhmiltä.

Yhä useammilla ja useammilla yrityksillä vastuullisuus on kudottu kiinteästi mukaan yrityksen visioon ja pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Erityisesti tällöin vastuullisuuden mittaamista ja vastuullisuusdataa tarvitaan yrityksen nykytilan arvioinnissa. Tänä päivänä kuitenkin jokaisen yrityksen tulee tietää vastuullisuuteen liittyen oma nykytilansa. Luotettava vastuullisuusdata on kriittisessä roolissa tilanteessa, kun päivitetään yhteistä ymmärrystä lähtökohdasta, josta yritys lähtee ponnistamaan kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Haluatko keskustella asiantuntijan kanssa? Ota yhteyttä!

 

Mitä et tiedä, et voi lisätä etkä vähentää

Jotta yritys voi esimerkiksi lisätä kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöä tai vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, tulee tietää lähtötilanne. Tarvitaan vastuullisuusdataa. Tässä tilanteessa kierrätettyjen raaka-aineiden hankintamääristä tulisi olla dataa saatavilla ja vielä suhteuttaa määrä hankittujen raaka-aineiden kokonaismäärään. Sillä mitä et tiedä etkä laske, et voi lisätä etkä vähentää.

Yritysvastuun periaatteen mukaan yrityksen on tunnistettava ja arvioitava olennaisimmat oman toiminnan vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön eli tuntea sekä ympäristövaikutukset että sosiaalisen vastuun vaikutukset.

Tehtävä ei ole helppo. Osittain tehtävän haasteellisuuden vuoksi kaikkia olennaisia vaikutuksia ei ole kartoitettu yrityksessä tarkemmin. Lisäksi haasteena on saada vaikutuksia riittävällä tasolla kuvaavaa dataa. Usein myös lähdetään liikkeelle vaikutuksista, joista on saatavilla valmiiksi dataa tai prosessi datan keräämiseksi saadaan vietyä kohtuullisen helposti käytäntöön. Vastuullisuuden matkan edetessä ja kunnianhimoisten, vastuullisuusnäkökulman sisältävien visioiden ja strategisten tavoitteiden asettamiseksi on kuitenkin pureuduttava juuri niihin liiketoiminnan olennaisimpiin vaikutuksiin.

Tällöin vastuullisuuden nykytilaa kuvaavan vastuullisuusdatan saamiseksi on tehtävä työtä. On löydettävä uusia vastuullisuustiedon lähteitä tai luotava uudenlaista vastuullisuusdataa laskentojen ja määritysten kautta.

 

Pitkäjänteistä työtä nykytilan kartoittamiseksi tarvitaan

Yritykset julkistavat yhä kiihtyvämmällä tahdilla tavoitteitaan päästöjen pienentämiseksi tai viestivät työstään kohti hiilineutraalia liiketoimintaa. Tällöin edellytyksenä on hiilijalanjäljen laskeminen – yritysten tulee arvioida omasta toiminnasta aiheutuvien suorien ja epäsuorien (GHG protokollan mukaisesti sanottuna Scope 1 ja Scope 2) päästöjen määrä. Koko arvoketjusta syntyvien päästöjen lähteiden (Scope 3 -päästöt) määrittäminen on haastavampi tehtävä, mutta ilman oleellisempien päästölähteiden tunnistamista ja päästöjen määrän laskemista on mahdotonta pienentää kokonaisvaltaisesti toiminnasta aiheutuneita päästöjä.

Tehtävä on haastava, mutta mahdollinen, jos tahtotilaa on.

Edelläkävijöiden esimerkkejä löytyy jo paljon. Sadat suomalaiset maitotilat ovat julkistaneet tavoitteensa pienentää hiilijalanjälkeään. Tavoitteen julkistamista on edeltänyt Arlan ensimmäistä kertaa toteuttama selvitys maidontuottajien hiilijalanjäljestä.

Toisena esimerkkinä nostan esille HKScanin laaja-alaisen ympäristövaikutuksen lähtötilan selvittämisen. HKScan kertoi laskeneensa broilerin ympäristöjalanjäljen. Luonnovarakeskuksen (Luke) vetämässä hankkeessa on HKScanin lisäksi mukana useita elintarvikealan yrityksiä ja organisaatioita. Hankkeen tavoitteena on luoda elintarvikkeiden ympäristöjalanjäljen laskentaa varten yhdenmukainen ja tieteeseen perustuva malli. Malli, jota yritykset voivat hyödyntää ympäristövaikutusten ja nykytilan kartoittamiseksi.

Edellä olevien esimerkkien mukaisesti yritykset ovat tehneet laaja-alaista työtä lähtötason määrittämiseksi ja arvioimiseksi, usein yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 

Vastuullisuusdata – ilman ei voi olla?

Voikin esittää itselleen seuraavanlaisen kysymyksen. Voiko strategiaprosessia aloittaa ja yrityksen nykytilaa kartoittaa enää ilman luotettavan vastuullisusdatan hyödyntämistä? Vastuullisuuden matkan vaiheesta riippuen dataa on saatavilla enemmän tai vähemmän. Tärkeää on ottaa päättäväisiä askeleita ja kehittää tavoitteellisesti vastuullisuusdatan laatua ja datan hyödyntämistä strategiatyön alkuvaiheessa.

 

***

Jos organisaatiosi vastuullisuutta kuvaavaa vastuullisuusdata on hajallaan eri puolilla organisaatiota, eikä vastuullisuuden tilasta ole helppoa saada kokonaiskuvaa, ole yhteydessä! Tarjoamme pilvipohjaista ohjelmistoratkaisua, jotta myös yrityksesi voisi hyödyntää vastuullisuusdataa mahdollisimman tehokkaasti luontevana osana strategiatyötään.

Ota yhteyttä