Tofuture Oy:n tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Tofuture Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, joka koskee henkilötietojen käsittelyä palvelun ylläpitoon liittyen sekä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa.

1. Rekisterinpitäjä

Tofuture Oy

Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki

Nettisivut: www.tofuture.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Riikka Karppinen, toimitusjohtaja, Tofuture Oy

talous@tofuture.eu

3.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tofuture Oy käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sopimussuhteen mukaisten vastuiden hoito: palvelun ylläpitäminen asiakkaalle ja asiakkaan käyttäjätietojen ylläpito
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi
 • Tuotteiden ja palvelujen toimitus ja tuottaminen laadukkaasti
 • Maksujen vastaanotto, maksujen valvominen ja mahdolliset perintätoimet oikein kohdistuen
 • Tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja mainonta
 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen asiakashyödyn parantamiseksi
 • Asiakaskyselyjen ja markkinatutkimusten tekeminen paremman palvelun ja hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi sekä tuotekehityksen tueksi

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lainmukaisiin perusteisiin:

 • Sopimussuhteeseen rekisteröidyn ja Tofuture Oy:n välillä
 • Rekisteröidyn suostumukseen, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa markkinointiin tai muuhun Tofuturen erikseen pyytämään suostumukseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
 • työnantajayritystä koskevat tiedot, osoite
 • palvelukieli
 • sähköisen suoramarkkinoinnin luvat ja markkinointikiellot
 • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin
 • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot
 • muut rekisteröidyltä saadut tiedot, jotka ovat välttämättömiä sovitun palvelun toteuttamiseksi

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään.

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä, sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan tuotteiden tai palvelujen käytöstä, tai asiakaskyselyyn tai -tutkimukseen osallistumisesta.

Henkilötietoja voidaan kerätä, kun rekisteröity käyttää tiettyjä rekisterinpitäjän palveluja, kuten verkkopalvelut sekä kun rekisteröity osallistuu rekisterinpitäjän järjestämään tilaisuuteen arvontaan tai kilpailuun.

Henkilötietoja kerätään myös julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

6. Henkilötietojen käsittely ja siirtäminen

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n sisällä.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Pilvipalvelun ylläpidosta vastaa ulkopuolinen palveluntarjoaja, jonka hallinnoimille ja suojaamille palvelimelle tallennetaan henkilötietoja.

7. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuksiin.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen talous@tofuture.eu.

8. Rekisterin suojaus

Käsittelemme henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Olemme huolellisesti arvioineet käsittelytoimiimme liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi.

9. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tofuture voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Tofuture suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.